Få råd til at betale skat

 

Danmark har et højt skattetryk, og det er derfor naturligt, at virksomheder og personer søger at optimere den skat, der skal betales af årets indkomst.

Vores opgave inden for skatteområdet er sammen med vore kunder at planlægge den optimale skattebetaling for virksomheden således, at der sikres rum til investering i virksomhedes fremtid.

Vore kerneydelser inden for skatteområdet er:

  • Optimering af skattebetalinger
  • Beregning af optimalt tidspunkt for betaling af skatter (forskud- og restskatter)
  • Udarbejdelse af forskudsopgørelser og selvangivelser
  • Løsninger til udjævning af skattebetalinger
  • Opdatering af beløbsgrænser for fradrag og skattefrie godtgørelser
  • Rådgivning i forbindele med generationsskifte, aktieombytning, holdingstiftelse, køb og salg af virksomhed

Gennem vort arbejde med regnskaber og bogholderi sørger vi for at optimere virksomhedens skattebetalinger indenfor gældende lovgivning. Vi arbejder endvidere med løsninger, der giver et økonomisk udbytte for virksomheden med mindst mulig skattebetaling.

Betalingsmønster

Vi rådgiver vore kunder om et optimalt betalingsmønster til undgåelse af rentetillæg af restskat. Det er således en naturlig del af vor rådgivning at gennemgå virksomhedens og indehaverens skatteforhold inden årets udløb til sikring af, at en eventuel restskat kan indbetales uden rentetillæg. Og frivillig indbetaling er næsten altid en fordel for virksomheden og personen.

For vore kunder er det naturligt at konsultere os, når forskudsopgørelsen modtages. Vi undersøger, om forskudsregistreringen passer med virksomhedens eller personens aktuelle indkomst- og fradragsforhold, og foretager ændringen elektronisk, hurtigt og enkelt og uden de store omkostninger for kunden.

Vi foretager gerne beregninger på projekter (ejendomme, skibe mv), som har til formål at udjævne skattebetalingen over flere år eller udskyde skattebetalingen til et senere tidspunkt. Vi er kritiske i rådgivningen omkring sådanne projekter og prioriterer indtjening og sikkerhed højt i vurderingen af et projekt. Ofte fraråder vi vores kunder at deltage i projekter, hvis eneste formål er at udskyde skattebetalingen, og hvor værdistigningen i projektet er usikker eller på forhånd givet til udbyderen.

Vi abonnerer på realtidsopdaterede lovdatabaser, så vi hele tiden er ajour med lovgivningen indenfor skatteområdet og vi reagerer hurtigt på ændringer i lovgivningen, der kan få endog stor betydning for vore kunders skattebetaling.

I menupunktet "Nyheder" sørger vi for løbende opdatering af beløbsgrænser og fradragssatser, således at vore kunder hele tiden kan holde sig ajour med ændringer eller slå en beløbsgrænse op, hvis de lige har behov for det, og vi ikke er tilstede for en personlig besvarelse.

Copyright 2023 Revision og Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab