Regnskabs­assistance i Odense og resten af Danmark

Mange små virksomheder har ikke et tilstrækkeligt grundlag for at håndtere de mangeartede opgaver, der er i et bogholderi. Og interessen for de tørre tal kan også i mange tilfælde ligge på et meget lille sted.

Vi tilbyder professionel regnskabsassistance, på vores kontor eller hos kunden.

  • Vi kommer på aftalte tidspunkter
  • Vi sørger for opdatering af bogholderiet, vedligeholder kontoplan, udskriver balancer og økonomioversigter mv.
  • Vi afstemmer bankkonti, debitorer, kreditorer, moms, løn mv.
  • Vi udarbejder betalingsoversigter (cash-flow)
  • Vi varetager lønregnskab, betalinger af leverandører
  • Vi deltager i møder med Skat, banker m. fl.

Vort arbejde frigør ressourcer for virksomheden som kan bruges på indtjening og kundekontakt. Vi leverer et godt beslutningsgrundlag, når der skal investeres i driftsmidler, fast ejendom eller lignende.

Periodisk assistance

I perioder med sygdom eller udskiftning af personale i økonomiafdelingen er vi de rette til at assistere. Vi kender virksomheden og dens økonomisystemer og kan træde til med meget kort varsel.

Overtagelse af hele bogholderiet

Hvis det ønskes, kan vi overtage hele virksomhedens regnskabsfunktion, herunder administration af lønninger og gager, indberetning til offentlige myndigheder, betalingsstyring, kontakt til leverandører, pengeinstitutter mv. Virksomhedsejeren bliver så fri for administrativt besvær og kan koncentrere sig om at drive virksomheden og skabe indtjening.

Denne ydelse kaldes erhvervsservice, og udføres af vort veluddannede personale. Ved opgaver, hvor vi kan bruge en halv eller en hel dag ad gangen, kan aftales en specialpris.

Hvorfor vente med at få råd?

Copyright 2024 Revision og Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab