VI VIL VÆRE

DET BEDSTE ALTERNATIV

Revisionsbranchen er i disse år præget af fusioner, hvor de store revisionshuse kæmper om at være størst. Vi VIL være det bedste alternativ til de store enheder.

Revision & Råd er et selvstændigt og uafhængigt revisionsfirma, som ønsker at være den mindre og mellemstore virksomheds nærmeste rådgiver. Det har vores partnere mere end 25 års erfaring med.

Vi er medlem af Revisorgruppen Danmark, der er et fagligt samarbejde mellem 25 økonomisk uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer med 70 kontorer i Danmark - 260 statsautoriserede revisorer og 1.400 medarbejdere. Revisorgruppen Danmark er medejer af Revitax, der udfører skatte- og momsmæssig rådgivning og REVI-IT, der udfører IT-rådgivning til et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

Vores kunder kender os for:

  • Personlig rådgivning
  • Høj faglighed
  • Tilgængelighed
  • Handlekraft

Revision, regnskab, skat og rådgivning

Er vores kerneydelser.

Sammen skaber vi det stærkeste setup for dig og din virksomhed. Vi laver dit årsregnskab og yder løbende rådgivning og sparring.

Vi lægger vægt på en tæt kundekontakt og personlig rådgivning, der tager udgangspunkt i din strategi og situation. Derfor har alle vores kunder altid mindst én af vores statsautoriserede revisorer tilknyttet til virksomheden. Som altid er til at få fat på. Når du har brug for det.

Rådgivning baseret på høj faglighed

Alle vores medarbejdere er veluddannede, efteruddannede og opdaterede. Derved baserer vores rådgivning sig på en høj faglighed og en aktuel viden om revision, regnskab og skat.

Revision & Råds eksistens bunder i at skabe merværdi og tilfredshed hos vores kunder. Derfor arbejder vi ud fra devisen, at vores rådgivning skal tilføre dig værdi og betyder, at vi skal kunne finde besparelser eller indtægtsmuligheder for din virksomhed.

Vores netværk af specialister og sparringspartnere gør os i stand til at løse alle typer af revisions- og rådgivningsopgaver for dig.

Dynamiske teams og høj kvalitet

Handlekraft karakteriserer vores teams. Vi reagerer hurtigt og professionelt på dine henvendelser.

Vi arbejder efter højeste kvalitetsstandarder og bliver årligt kontrolleret af Revisorgruppen og regelmæssigt kontrolleret af Revisortilsynet. Alle kvalitetskontroller har godkendt vores kvalitet uden anmærkninger – senest i 2019. Det er vi stolte af.

Copyright 2024 Revision og Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab