Rådgivning skal kunne betale sig

FÅ RÅD TIL MERE

Vort mål er, at vore rådgivningsydelser mindst skal tilføre kunden en værdi, der modsvarer vort honorar.

Basis for vore rådgivningsydelser er et grundigt kendskab til vore kunder. Gennem revisionen og regnskabs- og skatteassistance erhverver vi os et kendskab til kundens virksomhed. Det giver os den bedste basis for rådgivning, når der sker forandring i virksomheden.

Vi yder rådgivning indenfor følgende felter:

  • Stiftelse af selskab, herunder holdingselskab
  • Fusion, spaltning og tilførsel af aktiver
  • Generationsskifte
  • Optagelse af nye partnere
  • Sammensætning af bestyrelser
  • Køb- og salg af virksomheder
  • Virksomhedsvurdering
  • Finansiering
  • Økonomisk styring og budgettering

I alle forhold tager vi udgangspunkt i vores kundes forhold med henblik på at skabe den bedste situation for kunden.

I en virksomhedshandel er det vigtigt, at rådgiver kan sagen fra flere sider, og derfor vil vi ved indledningen af en opgave agere ”djævlens advokat” så vi sammen med vores kunde har gennemprøvet de argumenter, en køber naturligt har til en fastsat salgspris.

I generationsskiftesituationer har vi ofte kendt både senior og junior gennem lang tid, og vi her herved erhvervet os kendskab til de mange faldgruber, der opstår, når to generationer skal ”krydse klinger”, så junior sikres den fremtidige virksomhed til en pris, der muliggør overlevelse og senior samtidig har tilstrækkelige midler til at nyde sit otium.

Vi gi’r RÅD til mere...

Copyright 2024 Revision og Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab